Tabulka 38

Tab. 3 – Hlavní strategie genové terapie zhoubných nádorů
1. Přímá modifikace nádorových buněk
(i) antisense
(ii) ribozymy
(iii) funkční antionkogeny
(iv) geny pro specifické protilátky
(v) geny pro imunostimulační faktory
(vi) sebevražedné geny
2. Ovlivnění nenádorových buněk
(vii) geny pro imunostimulační faktory
(viii) geny zvyšující rezistenci na cytostatika
(ix) geny umožňující léčbu GVHD
3. Zábrana neoangiogeneze
(x) přímá, pomocí genů, jejichž produkty potlačují
proliferaci endoteliálních buněk
(xi) nepřímá, cílená k potlačení genů nádorových buněk,
jejichž produkt podněcují neoantigenezi
4. Viry zprostředkovaná onkolýza
(xii) mutanty virů, které se množí v nádorových,
ale nikoli v nenádorových buňkách
5. DNA vakcíny
Ohodnoťte tento článek!