Tabulka 39

Tab. 2 – Schéma léčby ALL dle Linkera (4)
1. Indukční chemoterapie
Daunorubicin 50 mg/m2 i.v. 1., 2., 3. den
Vinkristin 2 mg i.v. 1., 8., 15., 22. den
Prednizon 60 mg/m2 p.o. 1. až 28. den
L-asparagináza 6000 U/m2 i.m. 17. až 28. den
Je-li při punkci v kostní dřeni 14. den nalezena reziduální infiltrace ALL:
Daunorubicin 50 mg/m2 i.v. 15. den
Je-li v kostní dřeni 28. den reziduální infiltrace ALL:
Daunorubicin 50 mg/m2 i.v. 29., 30. den
Vinkristin 2 mg i.v. 29., 36. den
Prednizon 60 mg/m2 p.o. 29. až 42. den
L-asparagináza 6000 U/m2 i.m. 29. až 35.den
2. Konsolidační chemoterapie
Cyklus A (tj. 1., 3., 5., 7. cyklus)
Daunorubicin 50 mg/m2 i.v. 1., 2. den
Vinkristin 2 mg i.v. 1., 8. den
Prednizon 60 mg/m2 p.o. 1. až 14. den
L-asparagináza 12 000 U/m2 i.m. 2., 4., 7., 9., 11., 14. den
Cyklus B (tj. 2., 4., 6., 8. cyklus)
Teniposid 165 mg/m2 i.v. 1., 4., 8., 11. den
Cytosin arabinosid 300 mg/m2 i.v. 1. 4., 8., 11. den
Cyklus C (9. cyklus)
Metotrexát 690 mg/m2 i.v. během 42 hodin
Leukovorin 15 mg/m2 i.v. každých 6 hodin, celkem 12 dávek,
První dávka Leukovorinu za 42 hodin po zahájení podávání metotrexátu
3. Udržovací léčba: podává se do 30 měsíců od dosažení kompletní remise
Metotrexát 20 mg/m2 p.o. 1x týdně
6-Merkaptopurin 75 mg/m2 p.o. denně
4. Profylaxe postižení centrálního nervového systému:
začíná se do týdne po dosažení kompletní remise
Ozáření krania: 18 Gy v 10 dávkách během 12 až 14 dnů
Metotrexát 12 mg intratekálně – 1x týdně, 6 dávek
Ohodnoťte tento článek!