Tabulka 39

Tab. 28 – Onemocnění neurologická
vyšetření cerebrospinálního moku (CSF)
nebo periferní krve
protilátky proti myelinovému bazickému proteinu (MBP)
Indikace: demyelinizační procesy (roztroušená skleróza, Guillainův-Barreho syndrom, chronické zánětlivé periferní neuropatie, optická neuritida, Alzheimerova choroba)
Interpretace: roztroušená skleróza 70 % (CSF), optická neuritida 89 % (CSF), Alzheimerova choroba 89 % (periferní krev)
protilátky proti gangliozidům
protilátky proti glykolipidům
Indikace: podezření na autoimunitní postižení CNS primární nebo sekundární
Interpretace: s opatrností pro variabilitu v pozitivitě 5 – 80 %; (SLE, RA, overlap sy, smíšená choroba pojiva, leukémie/lymfomy, jiné malignity); u lepry 100 % (proti glykolipidům)
protilátky proti acetylcholinovým receptorům
Indikace: myastenia gravis, chronický únavový sy, systémové imunopatologické stavy
Interpretace: myastenia gravis pozitivita 90 %, negativní nález nevylučuje!, tymom 30 %, malobuněčný karcinom plic 5 – 10 %
proti kalciovým kanálům typy L, N, P/Q (metoda IP)
L typ
– amyotrofická laterální skleróza 75 % pozitivita
N typ
– Lambert-Eatonův syndrom 73 % pozitivita
P/Q typ
Ohodnoťte tento článek!