Tabulka 4

Tab. 3 – Škodlivé účinky drog
Droga Akutní toxicita Chronická toxicita Ostatní patologie
a patologické změny CNS
Kokain Srdeční arytmie, hypertenze, Paranoidní psychóza, Vazokonstrikce a atrofie tkání
Amfetamin mrtvice, křeče, delirium, nespavost, delirium se v místě vpichu, šňupání nebo
psychóza, (hypertermie, smrt) sluchovými halucinacemi inhalace, někdy penumotorax;
poškození CNS plodu in utero
Extáze Hypertermie, vyčerpání, Neurodegenerace
dehydratace serotonergního nervstva ?
Nikotin Nauzea, zvracení Mrtvice (KVS účinky), KVS (nikotin a oxid uhelnatý),
méně často ateroskleróza, hypertenze,
neurodegenerativní koronární srdeční onemocnění
onemocnění Rakovina (dehet a nikotin)
např. plic, močového měchýře
Dýchací systém (dehet
a nikotin), bronchitidy,
rozedma plic, astma (pasivní)
Plod (nikotin) zpomalení
růstu (placenta ?)
Kofein Úzkost, nespavost, „Kofeinizmus“ (viz akutní Hypertenze, srdeční
podráždění žaludku, palpitace toxicita) dysrytmie
Alkohol Ataxie, nystagmus, koma, Neurodegenerace Neuromuskulární myopatie
deprese dechu, hypotermie, (potenciace při a periferní neuropatie
špatná koordinace pohybů, hypovitaminóze vit B), KVS hypertenze, kardiomyopatie,
smrt demence, cerebrální ataxie, dysrytmie (koronární trombózy,
psychiatrická onemocnění, arterioskleróza,
deprese trombotické mrtvice
méně časté)
GIT hepatitida a cirhóza
jater, pankreatitida
Rakovina jater, žaludku
Fetální alkoholový syndrom-
poškození in utero,
retardovaný postnatální vývoj
Benzodiazepiny Hypotenze, zmatenost Viz akutní toxicita (méně Poškození CNS plodu
(zejména u starších), výrazné), zhoršení
amnézie, hypotermie kognitivních funkcí (u starších)
Barbituráty Zmatenost, útlum, koma, Únavnost, apatie, Poškození plodu a deprese
deprese dechu, hypotenze, podrážděnost, poruchy dechu u novorozenců
(těžší otrava – hypotermie, smrt) paměti
Disociativní Zmatenost, agresivní „Flashbacks?“, paranoidní Poškození plodu a deprese
anestetika nebezpečné chování, psychózy? dechu u novorozenců
hypertermie, paranoia,
halucinace, svalová rigidita,
hyperaktivita, smrt
Heroin, morfin, Zmatenost, deprese dechu, Únavnost, apatie, Deprese dechu
metadon koma, zvracení (cyanóza, podrážděnost, nespavost u novorozenců,
smrt) zvýšená vagotonie
(hypotonie, bradykardie),
mizí potence
Kanabis, Zmatenost, halucinace, „Flashbacks?“, Rakovina plic, imunosuprese,
tetrahydro- tachykardie, ortostatická psychóza?, poruchy paměti – snížená sekrece testosteronu,
kanabinoid hypotenze, ztráta krátkodobé demence, delirium (abnormality vývoje plodu)
paměti, akutní paranoidní
psychóza
Halucinogeny Zmatenost, panická úzkost „Flashbacks?“, psychóza Poškození plodu ?
Ohodnoťte tento článek!