Tabulka 4

Tab. 4 – Prevalence některých protrombotických faktorů a relativní riziko VTE (12)
Prevalence Riziko trombózy
Protrombotické faktory Tromb. pop. Norm. populace Relativní Deklarované
Zvýšení faktoru VIII 25 11 2,7 15,6
Faktor V Leiden 20 4 6,0 16,7
Hyperfibrinogenémie 15 8 2,0 7,4
Hyperhomocysteinémie 10 4,8 2,2 5,4
PT20210A 6,2 2,3 2,8 4,0
Defekt proteinu S 2,2 0,2 11,2 2,0
Defekt proteinu C 2,1 0,3 7,1 1,8
Ohodnoťte tento článek!