Tabulka 4

Tab. 4 – NNT (Number Needed to Treat)
léčba příhoda NNT (5 let)
antihypertenzní léčba starších osob (STOP) úmrtí 33
antihypertenzní léčba starších osob (STOP) fatální i nefatální KV příhoda 6
antihypertenzní léčba starších osob (SHEP) úmrtí 43
antihypertenzní léčba starších osob (SHEP) fatální i nefatální KV příhoda 18
ACE-I v sekundární prevenci (HOPE) úmrtí 53
ACE-I v sekundární prevenci (HOPE) fatální i nefatální KV příhoda 14
ACE-I u srdečního selhání (metaanalýza) úmrtí 15
ACE-I u srdečního selhání (metaanalýza) úmrtí + hospitalizace pro CHSS 8
statin v primární prevenci (WOSCOPS) úmrtí + infarkt myokardu 42
statin v sekundární prevenci (CARE) úmrtí + infarkt myokardu 33
statin v sekundární prevenci (4S) úmrtí + infarkt myokardu 16
statin u srdečního selhání (4S) úmrtí 15
statin u srdečního selhání (4S) úmrtí + hospitalizace pro CHSS 8
Ohodnoťte tento článek!