Tabulka 4

Tab. 4 – Doporučené denní dávky inhibitorů
angiotenzin konvertujícího enzymu
při léčbě chronického srdečního selhání
ACE-I Úvodní dávka (mg) Cílová dávka (mg)
kaptopril 3x 6,25 3x 50
enalapril 1x 2,5 2x 10–20
lisinopril 1x 2,5 1x 20
perindopril 1x 2 1x 4
ramipril 1x 1,25–2,5 2x 2,5–5
quinapril 1x 2,5–5 2x 5–10
spirapril 1x 1,5 1x 6
trandolapril 1x 0,5 1x 2–4
Ohodnoťte tento článek!