Tabulka 4

Tab. 4. Regionální diferenciální diagnóza lymfadenopatie
Krční lymfadenopatie
Infekce: faryngitida, infekce zubů, otitis media a externa, infekční mononukleóza, toxoplazmóza, cytomegalová infekce, hepatitida, adenoviróza, rubeola
Maligní choroby: maligní lymfomy, dlaždicový karcinom hlavy a krku
Jiné: Kikuchiho choroba, Rosainova-Dorfmanova choroba
Supraklavikulární a prelaryngeální lymfadenopatie
Virchowova supraklavikulární uzlina: abdominální nebo hrudní maligní choroba
Delfianova prelaryngeální uzlina: tyreoidní nebo laryngeální choroba
Infekce: mykobakterióza, aktinomykóza
Maligní choroby: lymfomy, karcinom prsu
Axilární lymfadenopatie
Infekce: stafylokokové a streptokové infekce ruky, tularémie, sporotrichóza
Maligní choroby: karcinom prsu, maligní lymfomy, melanom
Epitrochleární lymfadenopatie
Lymfoproliferativní choroby, autoimunitní nemoci pojiva, sarkoidóza, kožní choroby
Ingvinální lymfadenopatie
Maligní choroby: maligní lymfomy, melanom, dlaždicobuněčný karcinom penisu, vulvy nebo anu
Infekce: celulitida, pohlavní choroby
Hilární lymfadenopatie
Unilaterální
Infekce (pneumonie, mykobakteriální a mykotické infekce, tularémie, psitakóza, pertuse) a také granulomatózní choroby
Maligní choroby: bronchogenní karcinom, metastázy karcinomu prsu a karcinomu trávicího ústrojí, maligní lymfomy
Bilaterální
Granulomatózní nemoci (sarkoidóza, beryllióza), bilaterální infekce, maligní lymfomy a metastázy karcinomů
Kalcifikované
Tuberkulóza, silikóza
Mediastinální lymfadenopatie
Diferenciální diagnóza je shodná s hilární lymfadenopatií
Abdominální lymfadenopatie
Izolovaná abdominální lymfadenopatie je obvykle maligní, jde o metastázy adenokarcinomu ze trávicího ústrojí, maligní lymfomy, metastázy z nádorů močového systému
Infekce: tuberkulóza
Generalizovaná lymfadenopatie
Myeloproliferativní a lymfoproliferativní maligní choroby
Infekce: infekční mononukleóza, cytomegaloviróza, HIV infekce, tuberkulóza, toxo plazmóza, kokcidiomykóza, brucelóza
Ohodnoťte tento článek!