Tabulka 4

Tab. 1 – Klasifikace tyreopatií
1. Vrozené defekty: ageneze, enzymové defekty, nitroděložní postižení
2. Choroby z nedostatku jódu:
kretenismus, struma
poruchy vývoje somatického, pohlavního, psychického
3. Eufunkční struma: na podkladě 1, 2 atd.
4. Autoimunitní tyreopatie:
tyreotoxikóza Gravesova-Basedowova typu
autoimunitní tyreoiditidy
5. Tyreotoxikózy neautoimunitního původu:
tyreoidální autonomie
destruktivní formy (zánět, ozáření)
vzácné formy: metastázy karcinomu
struma ovaria
6. Hypotyreóza: nejčastěji na podkladě autoimunitního procesu nebo léčby (operace, radiojód)
7. Ostatní záněty: akutní, hnisavé, subakutní, epiteloidní, de Quervain
Riedelova struma
8. Tumory: karcinomy – z tyreocytů (diferencované, anaplastické)
– z C buněk (medulární karcinom)
lymfomy
Ohodnoťte tento článek!