Tabulka 4

Tab. 4 – Rizikové faktory vzniku diabetického defektu
Diabetický defekt v anamnéze
Distální neuropatie
Ischemická choroba dolních končetin
Snížená kloubní pohyblivost
Kostní deformity
Diabetická nefropatie
Porucha zraku – slepota
Abúzus alkoholu
Ohodnoťte tento článek!