Tabulka 4

Tab. 4 – Základní pravidla odběru a transportu kultivačního materiálu
1. Odběr
a/ mechanické očištění povrchu defektu
b/ razantní stěr z hloubky defektu
c/ je-li možné, odeslat části
nekrotické tkáně
d/ vyvarovat se kontaminaci z okolí defektu
2. Transport
a/ použít transportní média
b/ co nejrychlejší transport
Ohodnoťte tento článek!