Tabulka 4

Tab. 1 – Porovnání nežádoucích účinků typických a některých atypických neuroleptik
Nežádoucí účinky Typická NL Klozapin Risperidon Olanzapin
CNS
Extrapyramidové příznaky + až +++ 0 + až ++ 0
Tardivní dyskineze + až +++ 0 + +
Epileptické záchvaty + až +++ +++ 0 +
Sedace + až +++ +++ 0 ++
Jiné nežádoucí účinky
Maligní neuroleptický sy + až +++ 0 až + + +
Kardiovaskulární účinky + až ++ +++ + 0 až +
Zvýšení jaterních enzymů + + + 0 až +
Anticholinergní/antihistaminergní + až +++ +++ 0 ++
Agranulocytóza 0 +++ 0 0
Zvýšení prolaktinu +++ 0 ++ až +++ 0
Zvýšení hmotnosti + až ++ +++ ++ +++
Ohodnoťte tento článek!