Tabulka 40

Tab. 3 – Léčba dle Willemze (3)
1. Indukční terapie
Adriamycin 25 mg/m2 i.v. 1., 7. den
Vinkristin 1.4 mg/m2 i.v. 1., 7. den
Prednizon 60 mg/m2 p.o. 1. až 7. den
Cytosin arabinosid 1000 mg/m2 i.v. 2x denně jako 2hodinová infúze 1. až 6. den
Metotrexát 15 mg intratekálně 1. den
2. Konsolidační chemoterapie
(1 nebo 2 cykly) do 6 týdnů od ukončení indukční léčby
Adriamycin 25 mg/m2 i.v. 1., 5. den
Vinkristin 1.4 mg/m2 i.v. 1., 5. den
Prednizon 60 mg/m2 p.o. 1. až 5. den
Cytosin arabinosid 3000 mg/m2 i.v. 2x denně jako 2hodinová infúze 1. až 4. den
Metotrexát 15 mg intratekálně 1. den
3. Profylaxe postižení centrálního nervového systému
začíná se po ukončení konsolidace
Ohodnoťte tento článek!