Tabulka 40

Tab. 2 – Klasifikace celkové zdatnosti
stupnice Karnofského stupnice WHO
100 % 0
normální, práce schopný člověk, nevyžadující normální aktivita
žádné speciální podpory
90 % 1
vykonává normální životní aktivitu, s příznaky choroby, ale téměř plně schopen ambulantní
má přítomny příznaky choroby léčby
80 %
zvládá normální životní aktivitu, ale již s větším úsilím
než zdravý člověk, má přítomny příznaky nemoci
70 % 2
není schopen vykonávat veškerou práci jako dříve, tráví na lůžku méně než 50 % denní doby
běžnou životní aktivitu zvládá
60 %
nepracuje, je však schopen samostatného pohybu
doma, potřebuje jen minimálně pomoci
50 % 3
jeho život doma potřebuje již výraznější pomoci tráví na lůžku více než 50 % denní doby
40 %
není schopen se o sebe postarat, vyžaduje stálou
péči ústavní, nebo ekvivalentní péčí doma
30 % 4
výrazně nesoběstačný, vyžadující pomoc a pobyt neschopen opustit svoje lůžko
v nemocnici
20 %
vážně nemocný, vyžaduje podpůrnou léčbu
10 %
moribundní, poslední síly člověka rychle opouštějí a smrt
se přibližuje
0 % 5
Ohodnoťte tento článek!