Tabulka 40

Tab. 4 – Přehled nejdůležitějších antihypertenziv pro léčbu emergentní hypertenzní krize
i. v. nitráty (nitroglycerin a izosorbit dinitrát)
Snižují TK, redukují afterload, plnicí tlak LK a spotřebu kyslíku myokardem, zlepšují koronární průtok.
Indikovány proto u AIM, NAP, levostranného srdečního selhání při ICHS, perioperační hypertenzi.
Doporučená dávka u izosorbit dinitrátu je 2 – 10 mg v i. v. infuzi, u nitroglycerinu 5 – 10 mg v infuzi F 1/1 i.v. Pozor na vývoj tolerance!
nitroprusid sodný
Má rychlý nástup účinku, snadnou titrabilitu působení a téměř univerzální účinek. Doporučená dávka je
0,25 – 10 mg/kg/min v i.v. infuzi.
Při vyšší dávce než 2 mg/kg/min a delším podávání je nutná monitorace tiocyanátu v krvi.
Nepodávat déle než 72 hodin!
fenoldopam
Podobně účinný jako nitroprusid, zvyšuje však glomerulární filtraci a vylučování natria. Doporučená dávka je 0,1 až 0,6 mg/kg/min.
fentolamin
Vhodný pro terapii adrenergních krizí, např. u feochromocytomu. Počáteční dávku 0,5 – 1,0 mg/min zvyšovat podle poklesu TK na 1 – 5 mg/min. V současné době se do ČR běžně nedováží. Možno nahradit labetalolem.
furosemid
40 – 80 mg i.v. u hypertenzní krize se srdečním selháním. Pozor u volum-dependentních pacientů.
labetalol
Blokáda alfai beta-adrenergních receptorů. Vazodilatace bez sympatické aktivace. Poměrně rychlý začátek, dlouhodobý efekt.
Bolus i.v. 20 – 40 mg v pomalé i. v. infuzi během 1 min. Pokračovat v 10 min intervalech s vyšší dávkou nebo kontinuální infuze 1 – 2 mg/min.
Pozor na možnost zhoršení preexistující dysfunkce LK!
urapidil
Centrální i periferní interference se SNS. Počáteční dávka 25 mg i.v. pak v infuzi do 100 mg pomalu i. v.
Nevhodný u hypertenzní encefalopatie!
hydralazin
Doporučovaná dávka 12,5 – 50 mg i. v., nejlépe v infuzi po dobu 3 – 6 hodin u eklampsie a těžké hypertenze těhotných. Nástup účinku do 20 – 30 minut. Maximální denní dávka 100 mg.
esmolol
Podává se v i. v. infuzi v dávce 200 – 500 mg/kg/min po dobu 4 minut, pak snížit na dávku 50 – 300 mg/kg/min podle výše TK. Vhodný u perioperačních hypertenzí a u akutní disekce aorty v kombinaci s vazodilatátory (nitroprusid).
novější kalciové blokátory
Nicardipin a nimodipin mají selektivní cévní účinek především v mozkovém řečišti.
Ohodnoťte tento článek!