Tabulka 41

Tab. 3 – Hodnocení vlivu adjuvantní léčby CMF
(cyklofosfamid, metotrexát, 5-fluorouracil) po 15 letech
Pacientky Přežití bez recidivy Redukce recidiv
Kontrolní skupina Chemoterapie CMF
všechny nemocné 26 % 36 % P = 0,002
premenopauzální 28 % 42 % P = 0,002
postmenopauzální 25 % 31 % P = 0,22
1 – 3 uzliny 31 % 42 % P = 0,009
> 3 uzliny 15 % 24 % P = 0,05
Ohodnoťte tento článek!