Tabulka 41

Tab. 5 – Přehled antihypertenziv užívaných v léčbě urgentních stavů při hypertenzní krizi
Úprava stávající perorální medikace
ACE inhibitory
Kaptopril účinný při podání 10 – 50 mg p.o. do 15 až
30 min. Akutní odpověď je prediktorem dlouhodobé
terapeutické úspěšnosti. Hypotenzivní efekt je závislý
na intravaskulárním objemu, je potencován diuretiky!
izosorbit dinitrát i.v. nebo nitroglycerin
Sublingválně, ev. ve spreji.
furosemid
40 – 80 mg i.v. u hypertenze se srdečním selháním.
klonidin
Počáteční dávka 0,1 mg s. c., i. m., i. v, snižuje TK
do 1 – 2 hod. Opakovat po 2 hod.
Nevhodný u hypertenzní encefalopatie (CNS tlumivý efekt)!
urapidil
25 mg pomalu i.v., možnost opakovat po 10 minutách.
beta-blokátory
Mají méně razantní hypotenzivní účinek. Vhodná přídatná léčba k omezení reflexní sympatické stimulace po vazodilatanciích, dále u pacientů s AIM, nestabilní AP a aortální disekcí.
dihydralazin
Počáteční dávka 10 mg i.v., i.m. nebo s.c., účinnost
do 5 – 15 min. Opakovat ve vyšší dávce 25 – 50 mg.
Ohodnoťte tento článek!