Tabulka 42

Tab. 4 – Hodnocení vlivu hormonální adjuvantní léčby tamoxifenem
Délka podávání Počet recidiv/počet pacientek Redukce recidiv
Tamoxifen Kontrolní skupina
< 2 roky 1426 / 4088 1559 / 4122 o 11 %
2 roky 1953 / 7737 2263 / 7736 o 18 %
> 2 roky 473 / 3202 565 / 3196 o 38 %
Ohodnoťte tento článek!