Tabulka 43

Tab. 3 – Kritéria pro akcelerovanou fázi
– pří více příležitostech více než 10 % blastů ve dřeni anebo v KO, nebo blasty a promyelocyty nad 20 % ve dřeni nebo periferní krvi, anebo počet eozinofilů anebo bazofilů nad 20 % v periferní krvi
– přítomnost četnějších pseudopelgeroidních neutrofilů, erytroblastů anebo fragmentů megakaryocytů v periferní krvi
– fibróza kostní dřeně
– výskyt přídatných chromozomálních abnormalit
– progredující anémie anebo trombocytopenie nereagující na terapii
– progredující anebo opětovná splenomegalie
– trombocytóza nereagující na terapii
– leukocytóza nereagující na terapii
Ohodnoťte tento článek!