Tabulka 43

Tab. 2 – Hlavní klinické projevy systémových vaskulitid
příznaky kloubní:
artralgie, artritidy WG, MPA, Takayasuova arteritida,
H.-Sch., sekundární vaskulitidy při systémových chorobách
příznaky kožní:
exantém, urtika, Kawasaki, imunokomplexové vaskulitidy
livedo reticularis,
purpura H.-Sch., MPA, PAN, kryoglobulinémie
erythema nodosum,
Raynaudův fenomén vaskulitidy malých a středních cév
nekrózy WG, Buergerova choroba
příznaky oční:
otoky víček angioedém při vaskulitidách malých a středních cév,
uveitidy, episkleritidy vaskulitida při JCA, WG, sy. Vogt-Koyanagi-Harada,
keratitidy Behćetův-Coganův syndrom
příznaky z oblasti ORL:
recidivující sinusitidy nebo otitidy WG
percepční poruchy sluchu sy. Vogt-Koyanagi-Harada, Cogan, WG
lymfadenopatie Kawasaki
subglotická stenóza lokalizované formy WG
příznaky plicní:
plicní fibróza následky vaskulitid malých a středních cév
kašel, hemoptýza WG, MPA, AGA, GP
příznaky renální:
hematurie, proteinurie, WG, idiopatická RPGN a MPA, GP
nefrotický syndrom, H.-Sch., PAN, kryoglobulinémie
renální selhání
příznaky gastrointestinální:
bolesti břicha,
okultní krvácení,
invaginace H.-Sch., MPA, PAN
příznaky postižení srdce:
aneuryzmata koronárních cév Kawasaki
myokarditida a endokarditida vaskulitidy spojené s hypereozinofilií, WG
příznaky postižení periferních nervů:
parézy, polyneuropatie vaskulitidy malých a středních cév (typické pro PAN, WG)
příznaky postižení CNS:
psychotické příznaky,
organické postižení CNS vaskulitida při SLE, vaskulitida CNS, vzácněji i jiné druhy
vaskulitid
zkratky:
WG Wegenerova granulomatóza MPA mikroskopická polyarteritida
PAN polyarteriitis nodosa AGA alergická granulomatózní angitida (sy. Churgův-Straussové)
H.-Sch. Henochova-Schönleinova purpura CNS centrální nervový systém
Ohodnoťte tento článek!