Tabulka 43

Tab. 5 – Klinické schéma maligních lymfoproliferativních chorob
na základě REAL klasifikace
B-linie T-linie
Indolentní lymfomy (nízké riziko) Indolentní lymfomy (nízké riziko)
Chemoterapie má jen paliativní efekt, u většiny nozologických jednotek jen málo prodlužuje přežití, a proto je zahájení chemoterapie často oddalováno a paliativní chemoterapie je zahajována, až se objeví příznaky nemoci. Průměrné přežití 6 – 10 let
Chronická B lymfatická leukémie, T a NK lymfatická leukémie z velkých granulárních lymfocytů
Lymfocytární lymfom z malých lymfocytů, Mycosis fungoides a Sézary syndrom
Lymfoplazmocytární lymfom (imunocytom), Doutnající a chronická T-lymfatická leukémie a lymfom (HTLV+)
Waldenströmova makroglobulinémie,
Vlasatobuněčná leukémie,
Splenický lymfom marginální zóny,
B-lymfom marginální zóny,
Extranodální MALT B-lymfom,
Nodální monocytoidní lymfom,
Lymfom folikulárního centra,
Folikulární malobuněčný, grade-l,
Lymfom folikulárního centra,
Folikulární smíšený, maloa velkobuněčný, grade-II
Agresivní lymfomy (střední riziko) Agresivní lymfomy (střední riziko)
Chemoterapie má u lymfomu plášťové zóny a mnohočetného myelomu jen paliativní účinek, u ostatních jednotek má chemoterapie potenciálně kurativní efekt (hlavně u difúzních velkobuněčných lymfomů a u anaplastického lymfomu. Paliativní léčba prodlužuje život řádově o roky, tedy více než v první skupině. Na rozdíl od první skupiny (s výjimkou u myelomu) je stanovení diagnózy u většiny uvedených jednotek signálem k zahájení léčby.
Prolymfocytární leukémie, prolymfocytární T-leukémie,
Plazmocytom / mnohočetný myelom periferní T-lymfomy,
Lymfom plášťové zóny (mantle-cell lymphoma), angioimunoblastický lymfom,
Lymfom folikulárního centra, angiocentrický lymfom,
Folikulární velkobuněčný, grade-III intestinální T-lymfom,
Difúzní velkobuněčný B lymfom, anaplastický velkobuněčný T lymfom,
(zahrnuje imunoblastický a centroblastický
dle Kielské klasifikace),
primární mediastinální velkobuněčný B-lymfom,
high-grade B-lymfom burkittoidní
Velmi agresivní lymfomy (vysoké riziko) Velmi agresivní lymfomy (vysoké riziko)
Chemoterapie má u lymfoblastického i Burkittova lymfomu potenciálně kurativní účinek, výsledky jsou však o něco horší než u difúzních velkobuněčných lymfomů. U plazmacelulární leukémie má chemoterapie jen minimální paliativní efekt
Prekurzorový B lymfoblastický lymfom a leukémie, prekurzorová T lymfoblastická leukémie a lymfom
Burkittův lymfom T lymfom / leukémie dospělých HTLV1+
Plazmacelulární leukémie
Ohodnoťte tento článek!