Tabulka 44

Tab. 4 – Indexy užívané pro odhad prognózy nemocných s CML
Sokalův index
vstupní parametry: neléčení nemocní při stanovení diagnózy – věk v letech, velikost splenomegalie v cm přesahující žeberní oblouk, počet trombocytů (x109/l), % blastů v periferní krvi
{0,016x (věk-43,4) + 0,0345x (lien-7,51) + 0,118x [(Tr:700)20,563] + 0,08887x (blasty-2,1)}
Sokalův index = e
nízké riziko: hodnoty do 0,8
střední riziko: hodnoty mezi 0,8 až 1,2
vysoké riziko: hodnoty nad 1,2
Nový“ prognostický index
„Nové“ skóre = (0,6666 x věk1 + 0,420 x velikost sleziny v cm pod žeberní oblouk +
+ 0,0584 x % blastů v periferní krvi
+ 0,0413 x % eozinofilů v periferní krvi +
+ 0,2039 x bazofily2 + 1,0956 x počet trombocytů3) x 1000
vysvětlivky:1 – 0 pokud je věk < 50 let, jinak 1 nízké riziko: skóre ˛ 780 (medián přežití 98 měsíců)
2 – 0 pokud bazofily < 3%, jinak 1 střední riziko: skóre ˛ 1480 (medián přežití 65 měsíců)
Ohodnoťte tento článek!