Tabulka 44

Tab. 6 – Seznam lymfoidních neoplázií
Typ maligního lymfomu Relativní zastoupení jednotlivých Relativní zastoupení jednotlivých Roční incidence
nehodgkinských lymfomů nehodgkinských lymfomů v celé jednotlivých typů
dle studie ILSG skupině lymfoproliferativních nehodgkinských lymfomů
chorob / a ve skupině dle Salara (1997)
nehodgkinských lymfomů
dle Salara
B-lymfomy 73,6 % / 69,5 % 15,09
I. A Prekurzorové lymfomy:
Prekurzorový
B-lymfoblastický lymfom n. s. 2,2 % / n. s. 0,44
I. B Periferní lymfomy
1. Lymfocytární lymfom 6,7 % 24,9 % / 1,4 % 4,89
z malých lymfocytů (CLL)
2. Lymfoplazmocytický 1,2 % 2,9 % / 6,2 % 0,78
lymfom
3. Lymfom z plášťových 6,0 % 2,1 % / 4,6 % 0,33
buněk (mantle cell lymfom)
4. Lymfom folikulárního 22,1 % 7,0 % / 15,1 % 1,30
(zárodečného) centra,
folikulární
Lymfom folikulárního n. s. n. s. n. s.
(zárodečného) centra, difúzní,
malobuněčný
5. Lymfom marginální zóny typ 7,6 % 3,1 % / 6,7 % 0,83
B-buněčný, MALT
6. Lymfom marginální zóny, 1,8 % 0,4 % / 0,9 % n. s.
uzlinový typ
7. Lymfom marginální zóny, typ < 1,0 – 1,3 % / 2,8 % 0,33
splenický
8. Vlasatobuněčná leukémie n. s. 0,3 % / – 0,08
9. Plazmocytom / mnoho- n. s. 14,6 % / – 3,30
četný myelom
10. Difúzní velkobuněčný 30,6 13,7 % / 29,6 % 2,64
B-lymfom
11. Difúzní mediastinální 2,4 % 0,3 % / 0,7 % 0,08
velkobuněčný B-lymfom
12. Burkittův lymfom < 1,0 0,3 % / 0,7 % 0,04
13. Vysoce maligní lymfom 2,1 0,4 % / 0,9 % 0,08
z B-buněk, burkittoidní
14. Neklasifikovatelné
lymfomy vysokého
a nízkého stupně malignity
Ohodnoťte tento článek!