Tabulka 45

Tab. 5 – Medián přežití nemocných s CML podle použité léčby
Léčba Přežití
v měsících
Bez terapie 31
Ozáření sleziny 28
Busulfan 35 – 48
Hydroxyurea 48 – 67
Intenzivní chemoterapie 45 – 55
Interferon alfa 55 – 89
Interferon alfa + Ara-C 67 – nedosažen
Alogenní TKD (% pětiletého přežití) 40 – 80 %
Ohodnoťte tento článek!