Tabulka 45

Tab. 7 – Ta NLbuněčné lymfomy
Typ maligního lymfomu Procentuální zastoupení Procentuálnízastoupení Roční incidence
jednotlivých nehodgkinských jednotlivých nehodgkinských jednotlivých typů
lymfomů dle studie ILSG lymfomů v celé skupině nehodgkinských
lymfoproliferativních chorob lymfomů
/ a ve skupině nehodgkinských dle Salara (1997)
lymfomů dle Salara (1997)
T-lymfomy 1,51
I. A. Prekurzorové
T-lymfomy:
Prekurzorový
T-lymfoblastický lymfom 1,7 % 1,5 % / 2,7 % 0,33
II. B. Periferní T-
a NK-buněčné lymfomy.
1. T-chronická leukémie n. s. 1,0 % / – 0,15
a lymfom,
2. Ta NK-leukémie z vel-
kých granulárních lymfocytů
3. Mycosis fungoides, < 1,0 % 2,7 % / 5,7 % 0,33
Sézary syndrom
4. Periferní T-lymfomy 7,0 % 1,7 % / 3,7 % 0,26
nespecifikované
T-buněčné ze středních n. s. n. s.
lymfocytů,
Smíšené, ze středních 3,7 % n. s.
a velkých T-lymfocytů
T-velkobuněčné n.s. n. s.
5. Lymfoepiteloidní < 1,0 % n. s.
6. Hepatosplenický gama < 1,0 % n. s.
delta lymfom
7. Subkutánní panniculitis < 1,0 % n. s.
8. Angioimunoblastický 1,2 % 0,2 % / 0,5 % 0,04
9. Angiocentrický, nazální 1,4 % 0,9 % / 1,8 % 0,19
10. Intestinální < 1,0 % 0,3 % / 0,7 % 0,04
11. T-lymfatické leukémie < 1,0 % 0,1 % / 0,2 % < 0,01
a lymfom dospělých
12. Anaplastický 2,3 % 1,0 % / 2,1 % 0,19
velkobuněčný
13. Anaplastický velko- n. s. 0,1 % / 0,2 % < 0,01
buněčný podobný
Hodgkinovu lymfomu
14. Neklasifikovatelné
T-lymfomy nízkého či
Ohodnoťte tento článek!