Tabulka 45

Tab. 6 – Substráty a antagonisté P-gp
Substráty P-glykoproteinu Antagonisté P-glykoproteinu
Flufenazin
Levopromazin
Perfenazin
Prochlorperazin
Ostatní
Teofylin
Vitamín A, E
Ranitidin
Lidokain
Yohimbin
Dipyridamol
Terfenadin
Ohodnoťte tento článek!