Tabulka 46

Tab. 6 – Indexy užívané pro posouzení rizika po alogenní transplantaci při CML
Skóre dle Grathwohla pro posouzení rizika pro provedení alogenní transplantace u nemocného s CML.
Bylo určeno na základě retrospektivní analýzy 3142 nemocných s CML transplantovaných v Evropě.
Za každý přítomný rizikový faktor se připočte příslušný počet bodů
věk pacienta: pod 20 let – 0 bodů 20 až 40 let – 1 bod nad 40 let – 2 body
čas od diagnózy k provedení transplantace: do 1 roku – 0 bodů nad 1 rok – 1 bod
stav onemocnění: 1. chronická fáze – 0 bodů akcelerovaná fáze – 1 bod
blastický zvrat nebo další
chronická fáze – 2 body
dárce: HLA-identický sourozenec – 0 bodů HLA-kompatibilní nepříbuzný dárce – 1 bod
kombinace pohlaví dárce/příjemce: žena/muž – 1 bod jiná kombinace – 0 bodů
Po součtu jednotlivých bodů může nemocný dosáhnout hodnotu skóre mezi 0 až 7. Podle hodnoty celkového skóre je pak pravděpodobnost přežití bez projevů onemocnění (LFS), přežití (SURV) a mortality vázané na transplantaci (TRM) po 5 letech po alogenní transplantaci následující:
skóre 0 1 2 3 4 5 6 – 7
LFS (%) 62 61 44 34 28 37 15
SURV (%) 76 73 59 49 38 39 19
Ohodnoťte tento článek!