Tabulka 46

Tab. 1 – Způsob měření vstupů (nákladů) a výstupů (přínosů, výsledků)
v různých formách ekonomických analýz
Forma analýzy Měření nákladů Měření přínosů Využití výsledků
Analýza minimalizace Náklady Žádné měření během studie Srovnání nákladu (nejnižší náklad potřebný
nákladů (CMA) (často jen přímé) k dosažení identického výsledku):
náklad na případ
Analýza nákladové Náklady Přirozené jednotky (případy úspěšně Porovnání intervencí se stejnou jednotkou
efektivity (CEA) léčené, roky přidané životu, čas života přínosu, ale s různou velikostí:
bez nemoci) náklad na jednotku účinku
Analýza nákladové Náklady QALY, HYE Souhrn četných různých dimenzí vztažených
užitečnosti (CUA) na jedno měřítko, srovnání terapeutických
postupů s původně odlišným měřením
výsledků:
náklady na QALY
Analýza nákladové Náklady Finanční zisk Náklady mínus přínosy
Ohodnoťte tento článek!