Tabulka 47

Tab. 1 – REAL/WHO klasifikace Hodgkinových lymfomů

A: Nodulární Hodgkinův lymfom
paragranulom s lymfocytární predominancí
B: Klasický B. 1. Typ s nodulární sklerózou
Hodgkinův (grading do NS1 a NS2)
lymfom B. 2. Typ na lymfocyty bohatý
B. 3. Typ se smíšenou buněčností
Ohodnoťte tento článek!