Tabulka 47

Tab. 1 – Ekvianalgetické dávky opioidů
Dávky jsou uvedeny v mg na 24 hod, pokud není uvedeno jinak.
Tramadol (p.o., p.r.) 150 300 450 600
Tilidin (p.o.) 150 300 450
Dihydrokodein (p.o. ) 120 240 360 480
Morfin (p.o., p.r.) 30 60 90 120 150 180 210 300 600 900
Morfin (s.c., i.m., i.v.) 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300
Oxykodon (p.o.) 15 30 45 60 75 90 105 150 300 450
Buprenorfin (s.l.) 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
TTS Fentanyl 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 3,0 6,0 9,0
TTS Fentanyl (mg/hod) 25 50 75 125 250 375
Ohodnoťte tento článek!