Tabulka 47

Tab. 2 – Srovnání klinického výzkumu, hodnocení výsledků
zdravotní péče a farmakoekonomiky
Klinický výzkum Výzkum hodnocení výsledků zdravotní péče Farmakoekonomika
Hlavní cíl Určit účinnost („efficacy“) Určit účinnost (efektivitu) Určit účinnost
(„effectiveness“) („efficiency“)
Uspořádání Randomizované klinické Observační studie a randomizované Ekonomická analýza založená
studií studie klinické studie na studiích popisujících
výsledky zdravotní péče
a studie klinického hodnocení
Hlavní – Účinnost a bezpečnost Výsledky zdravotní péče vztažené Náklady a výsledky
prostředky – Intermediární cíle („endpoints“) k pacientovi
Časový rámec Krátkodobý Dlouhodobý Dlouhodobý
Ohodnoťte tento článek!