Tabulka 48

Tab. 2 – Základní imunohistochemické nálezy u Hodgkinových lymfomů
CD45 CD20 CD15 CD30
Paragranulom + +
Klasický
Ohodnoťte tento článek!