Tabulka 48

Tab. 2 – Léčba anafylaxe – přehled
I. předlékařská první pomoc
užití léků z balíčku první pomoci pacientem samotným (event. autoinjektor)
protišoková poloha, prevence aspirace
zajištění vitálních funkcí (kardiopulmonální resuscitace)
prevence přehřátí, podchlazení, klid
zamezit dalšímu vstřebávání alergenu
II. lékařská ambulantní péče
farmakoterapie, oxygenoterapie
zajištění vstupu do oběhu a udržení oběhu (infúze)
udržení vitálních funkcí
III. nemocniční péče
JIP, ARO, komplexní péče
Ohodnoťte tento článek!