Tabulka 48

Tab. 2 – Indikace adjuvantních analgetik (6)
Indikace Léky
víceúčelové léky kortikosteroidy (dexametazon, prednizon)
neuropatická bolest antidepresiva (tricyklická – amitriptylin, imipramin, klomipramin; novější – fluoxetin, paroxetin)
antikonvulziva (karbamazepin, gabapentin, valproát, fenytoin, klonazepam, lamotrigin)
a-2 agonisté (klonidin)
antagonisté NMDA receptorů (ketamin)
perorální místní anestetika (mexiletin, tokainid)
neuroleptika (pimozid)
další (baklofen, kalcitonin)
CRPS, sympatikem kalcitonin
zprostředkovaná bolest klonidin
prazosin
fenoxybenzamin
perorální místní anestetika
místně kapsaicin
kostní bolest bisfosfonáty
kalcitonin
radiofarmaka (89Sr, 153Sm)
střevní obstrukce skopolamin
glykopyrolát
oktreotid
Ohodnoťte tento článek!