Tabulka 5

Tab. 1 – TNM klasifikace bronchogenního karcinomu
používaná u nás v současné době
Rozdělení do stadií
Okultní karcinom TX N0 M0
Stadium 0 Tis N0 M0
Stadium I T1 N0 M0
T2 N0 M0
Stadium II T1 N1 M0
T2 N1 M0
Stadium IIIA T1 N2 M0
T2 N2 M0
T3 N1-3 M0
Stadium IIIB každé T N3 M0
T4 každé N M0
Stadium IV každé T každé N M1
Ohodnoťte tento článek!