Tabulka 5

Tab. 4 – Typ závislosti a symptomy při odnětí drogy
Typ drogy Droga „Psychická závislost“ „Fyzická závislost“ Abstinenční příznaky
Stimulancia Kokain Silná, vzniká velmi Slabá Především psychické
rychle zejména u i.v. znaky těžké deprese,
aplikace nebo „crack“ dysforie, poruchy
spánku, zvýšená chuť
k jídlu
Amfetamin Silná, trochu pomalejší Slabá Dtto jako kokain
vznik, kromě i.v. aplikace
Nikotin Slabá, relativně rychlý Slabá Především psychické
vznik u kouření znaky, podrážděnost,
strach, úzkost, deprese,
zvýšená chuť k jídlu
Kofein Slabá, pomalu vzniká Slabá Především psychické
znaky, deprese, únavnost,
bolest hlavy
Tlumivé látky Alkohol Středně silná, pomalu Střední – silná Těžké, strach, úzkost,
(etylalkohol) vzniká deprese, dysforie,
poruchy spánku, chvění,
třes, otřásání, křeče,
zmatenost, halucinace
Benzodiazepiny Slabá, pomalu vzniká Slabá – střední Slabé a různorodé, těžký
strach, dysforie, poruchy
spánku, cítění mimo
realitu, třes, křeče,
halucinace
Barbituráty Slabá – střední, pomalu Výrazná Těžké, strach, úzkost,
vzniká dysforie, poruchy
spánku, třes, křeče
Disociativní Fencyklidin Střední Slabá? Strach, úzkost, dysforie?
anestetika (PCP)
Ketamin
Opiáty Morfin, heroin Silná, rychle vzniká Velmi silná Střední – těžké, strach,
při i.v. aplikaci úzkost, dysforie, poruchy
nebo při kouření spánku, svalové křeče,
průjem, chvění a třes,
otřásání
Metadon Slabší Silná Slabší (pomaleji se
vylučuje z organizmu)
Kanabinoidy Kanabis, Střední, relativně Střední? Slabé, strach, úzkost,
marihuana, rychle vzniká při dysforie, poruchy spánku
tetrahydro- kouření
kanabinol
Halucinogeny Kyselina Slabá? Slabá? Řídké, nezvyklé
lysergová (LSD) vzhledem k frekvenci
dietylamid, užívání, která nebývá tak
meskalin častá, aby se vyvinula
Ohodnoťte tento článek!