Tabulka 5

Tab. 1 – Různé typy antifosfolipidových protilátek
1. Lupusové antikoagulans
2. Protilátky proti kardiolipinu a jiným negativně nabitým fosfolipidům
3. Protilátky odpovědné za falešně pozitivní BWR (reaginy)
4. Protilátky proti mitochondriím
5. Protilátky proti endoteliálním
Ohodnoťte tento článek!