Tabulka 5

Tab. 2 – Dotazník IIEF-5
1. Jak byste hodnotil svou Velmi nízká Nízká Střední Vysoká Absolutní
důvěru v možnost dosažení
a udržení erekce? 1 2 3 4 5
2. Pokud u vás došlo při sexuální sti- Neměl jsem Téměř Jen ojediněle Občas Většinou Téměř
mulaci k erekci, jak často byla dostateč- žádnou nikdy/nikdy (v méně než (zhruba (více než vždy/vždy
ná k penetraci (pohlavnímu styku)? sexuální polovině v polovině v polovině
aktivitu případů) případů) případů)
0 1 2 3 4 5
3. Pokud u vás došlo k pohlavnímu styku, Žádný pokus Téměř Jen ojediněle Občas Většinou Téměř
jak často jste byl schopen udržet erekci o penetraci nikdy/nikdy (v méně než (zhruba (více než vždy/vždy
i po penetraci (zavedení penisu polovině v polovině v polovině
do pochvy)? případů) případů) případů)
0 1 2 3 4 5
4. Pokud došlo k pohlavnímu styku, Žádný pokus Mimořádně Velmi Obtížné Nepříliš Snadné
jak obtížné bylo udržet erekci po celou o penetraci obtížné obtížné obtížné
dobu až do jeho ukončení (do ejakulace)? 0 1 2 3 4 5
5. Pokud jste se pokusil o pohlavní styk, Žádný pokus Téměř Jen ojediněle Občas Většinou Téměř
jak často byl pro vás uspokojivý ? o pohlavní nikdy/nikdy (v méně než (zhruba (více než vždy/vždy
styk polovině v polovině v polovině
případů) případů) případů
0 1 2 3 4 5
Ohodnoťte tento článek!