Tabulka 5

Tab. 1 – Základní stanoviska přístupu k infekci HP zformulované ESPGHAN(3)
1. Infekce HP je příčinou chronické gastritidy u dětí.
2. Infekce HP je také u dětí spojena s vředovou chorobou žaludku a duodena.
3. Eradikace HP vede k vyléčení chronické gastritidy.
4. Eradikace HP vede k dlouhodobému vyléčení vředové choroby žaludku a duodena.
5. U dětí chybí jednoznačný vztah mezi HP pozitivní gastritidou a recidivujícími bolestmi břicha nebo dyspeptickými obtížemi. To neplatí u pacientů, u kterých byl prokázán žaludeční nebo duodenální vřed.
6. U dětí infikovaných HP s neulcerózní gastritidou nemá eradikace HP průkazný vztah k obtížím dítěte. Proto u dětí s dyspeptickými obtížemi nemá smysl vyšetřovat samotný HP jen pomocí neinvazívních testů (bez endoskopie).
7. Děti mají být na přítomnost HP vyšetřovány jen tehdy, když obtíže vedou k podezření na orgánovou lézi, nebo jsou tak výrazně vyjádřeny, že rizika terapie jsou ospravedlněna.
8. Horní endoskopie doplněná biopsiemi ze všech prohlédnutých etáží je optimální vyšetření u dětí s bolestmi břicha vedoucími k podezření na organickou lézi. Vyloučeny mají být i jiné příčiny obdobných obtíží neinvazívními testy (např. deficit laktázy, obstipace, celiakie, onemocnění jater a žlučových cest).
9. Jestliže je infekce HP zjištěna endoskopicky (resp. biopticky – gastritida), měla by být nabídnuta terapie.
10. Dosavadní studie zaměřené na terapii HP infekce u dětí dokazují, že obvyklé terapie u dospělých (skládající se z inhibitorů protonové pumpy a dvou antibiotik) je i u dětí úspěšná. Doporučení pro testování rezistence ke zvoleným antibiotikům před terapií má být závislé na rezistenci k antibiotikům v dané lokalitě.
11. Úspěšnost terapie má být zkontrolována jedním spolehlivým neinvazívním testem za 4–8 týdnů po ukončení terapie.
12. Dechový test s 13C značenou ureou a průkaz HP antigenu ve stolici jsou ke kontrole úspěšnosti terapie u starších dětí velmi vhodné. U malých dětí, zejména u dětí do věku dvou let, musí být hodnota těchto testů na základě probíhajících studií ještě stanovena.
Ohodnoťte tento článek!