Tabulka 5

Tab. 4 – Profylaktické podávání antibiotik u nemocných s chlopenní náhradou
Výkony ORL, GIT a urogenitální
Není alergie na PNC Alergie na PNC Katetrizace
1 h před amoxicilin 2,0 g p. o. klindamycin 600 mg p. o. klindamycin 600 mg
výkonem ev. amoxicilin 2,0 g i. v. ev. vankomycin 1,0 g p. o. ev. vankomycin 1,0 g i. v.
+ gentamicin 1,5 mg/kg ev. vankomycin 1,0 g i.v.
+ gentamicin 1,5 mg/kg
6 h po amoxicilin 1,0 g p. o. klindamycin 300 mg p. o. klindamycin 300 mg
výkonu ev. amoxicilin 1,0 g i. v. ev. vankomycin 1,0 g i. v.
+ gentamicin 1,5 mg/kg + gentamicin 1,5 mg/kg
Zkratky: ORL – otorinolaryngologie, GIT – gastrointestinální trakt, PNC – krystalický penicilin,
Ohodnoťte tento článek!