Tabulka 50

Tab. 4 – Stadia Hodgkinovy choroby
Stadium
Postižení
I
Jedné oblasti lymfatických uzlin (I, N)a a/nebo lokalizované postižení jednoho extralymfatického orgánu (I, E)a
II
Dvou nebo více oblastí lymfatických uzlin (II, N) a/nebo lokalizované extranodální postižení (II, E) na téže straně bránice
III
Lymfatických uzlin (III, N) a/nebo lokalizované extranodální postižení (III, E) na obou stranách bránice
IV
Disseminované postižení jednoho nebo více extralymfatických orgánů s/nebo bez postižení lymfatických uzlin b
a K lymfatické tkáni patří: lymfatické uzliny, slezina, tymus, Waldeyerův okruh
Ohodnoťte tento článek!