Tabulka 50

Tab. 4 – Algoritmus diagnostické rozvahy a dalšího postupu po zvládnutí anafylaktického šoku
Existuje anamnestický údaj o anafylaxi NE Nejedná se o jinou diagnózu?
někdy v minulosti? ANO
Je známa specifická příčina NE Nejedná se o idiopatickou anafylaxi?
anafylaxe? ANO
Bylo provedeno alergologické vyšetření NE Diagnóza stanovena anamnesticky
(kožní, event. provokační testy, vyšetření Existuje riziko kožního či provokačního
specif. IgE)? testu, specifické IgE nelze vyšetřit?
Pacient vyšetření odmítá?
ANO Jiné důvody?
Alergologickým vyšetřením byl zjištěn NE
Nutno znovu prověřit správnost
specifický původce anafylaxe?
diagnózy
ANO
Edukace pacienta, protišokový balíček
Ohodnoťte tento článek!