Tabulka 51

Tab č. 5 – Doplňující označení ke stadiím Hodgkinovy choroby
A žádné symptomy
B jinak nevysvětlitelné symptomy:
horečky > 38 °C
noční pocení
ztráta hmotnosti > 10 % za 6 měsíců
X masivní postižení uzliny > 10 cm, ( > 5 cm DHSG)
velký mediastinální tumor > 1/3 maximálního
rozměru hrudníku
E lokalizované postižení extralymfatického orgánu (v těsném anatomickém vztahu k postižené uzlině)
CS klinické stadium (určené jen klinickými vyšetřeními)
PS patologické stadium (určené po laparotomii se splenektomií)
Ohodnoťte tento článek!