Tabulka 51

Tab. 5 – Algoritmus léčby anafylaktického šoku
Existuje vážné podezření, že se jedná NE Jiná diagnóza?
o anafylaxi? ANO
Klinické projevy svědčí pro anafylaxi? NE Jiná diagnóza?
ANO
Jedná se o život ohrožující stav? NE Zvážit užití adrenalinu, antihistaminik,
kortikosteroidů
ANO
Zahájit intenzívní péči
adrenalin, kardiopulmonální resuscitace,
kyslík, tekutiny i.v., inhalace beta-2 mimetik,
intubace
kontrola vitálních funkcí
Dobrá klinická odpověď? NE
Opakovat podání adrenalinu, přidat
kortikosteroidy a antihistaminika
Transport do nemocnice
ANO
Monitorování pacienta pro možnou
Ohodnoťte tento článek!