Tabulka 52

Tab. – 6 A – Vyšetření nutná ke stanovení onemocnění

Anamnéza B-symptomy, hodnocení celkového stavu, průvodní onemocnění, maligní onemocnění
(i v rodině), prodělaná infekční mononukleóza
Klinické Především oblastí lymfatických uzlin, Waldeyerova okruhu, jater, sleziny,
vyšetření s pečlivou dokumentací údajů o velikosti postižení
Laboratorní Sedimentace erytrocytů, krevní obraz s diferenciálním rozpočtem, celková bílkovina,
vyšetření albumin, alkalická fosfatáza, laktátdehydrogenáza, jaterní enzymy, cholesterol,
renální parametry, kalcium
RTG hrudníku Předozadní a boční projekce
CT Hrudníku, břicha a pánve s kontrastem (orálním i intravenózním), spirální technikou, vrstvy po 1 cm
Sonografie krku a břicha Krk: exaktní stanovení velikosti uzlin
Scintigrafie skeletu Při podezřelých lézích RTG (MR/CT) kostí a event. biopsie při podezřelých lézícha
Biopsie kostní dřeně Provedená Jamshidiho jehlou z hřebene kosti kyčelní, stačí jednostranná, délka válce
kostní dřeně k histologickému vyšetření má být minimálně 15 mma
Biopsie jater Indikovaná jen k ověření stadia I a II v případě:
l výlučně infradiagmatického postižení
l zvýšené alkalické fosfatázy o > 25 %
l věku > 40 let bez mediastinálního postiženíb
Vyšetření toxicity Echokardiografie, plicní funkce, hormony štítné žlázy, funkce pohlavních žláz,
terapie spermiogramb + kryokonzervace spermatu
MR, PET, galiová scintigrafie Další možné zobrazovací metody indikované jen v některých případechb
Bipedální lymfografie Jen při nejistém abdominálním postižení po provedení všech ostatních zobrazovacích
a diagnostická laparotomie metod v případě, bude-li výsledkem ovlivněn další terapeutický postup
aJen u pokročilých stadií, event. při podezření na postižení. bJen v rámci studií.
Ohodnoťte tento článek!