Tabulka 52

Tab. 1 – Nejčastější etiologické agens profesionálního astmatu
I. ANTIGENY ROSTLINNÉHO PŮVODU
mouky, obilný prach, obilí, šrot (krmné směsi);
textilní rostlinná vlákna, len, bavlna, konopí, juta;
prach ze dřeva a kůry (častěji tropická dřeva: cedr, iroko, sekvoje, mahagon, eben apod.;
méně často domácí dřeva: dub, jasan, smrk, jedle, buk a další);
kalafuna (kyseliny abietová a pimarová);
jiné: pyly, sláma, seno, stodolový prach, vojtěška, pohanka, bylinné čaje, sušený česnek, chmel, čekanka, pyl slunečnic, čaj, kávová zrna, kakao, sója, tabákový list, skořice, chryzantémy, jahody, heřmánek, fíky.
II. ANTIGENY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
(vlasy, kůže, kožešiny, vlna, hedvábí, peří, epitelie, exkrementy, vaječné proteiny, krevní sérum apod.)
člověk;
hospodářská a užitková zvířata: hovězí dobytek, vepř, kůň, kočky, psi, kožešinová zvířata, laboratorní zvířata (myši, krysy, křečci, morčata, králíci);
drůbež, holubi, okrasné, zvl. cizokrajné ptactvo;
ryby: pstruh; hadi (např. hadí jed);
mořští živočichové (např. krabi, garnáty, ústřice);
členovci: včely, mouchy, kobylky, švábi, motýli, perloočky (Dafnie), roztoči;
houby (Aspergillus, Alternaria).
III. ENZYMY
(živočišné, rostlinné, mikrobiální) subtilyzin, pankreatické enzymy, pepsin, amylázy, papain, bromelain, alfa-
-amyláza, celluláza.
IV. CHEMICKÉ NOXY
diizokyanáty (zvl. TDI, MDI, HDI);
formaldehyd, glutaraldehyd, persíran amonný;
dezinfekční prostředky (např. chloramin a jiné N-chloramidy sulfonových kyselin, hexachlorofen); čisticí úklidové prostředky
léky (zvl. antibiotika, alfa-metyldopa, cimetidin aj.);
kovy a jejich sloučeniny (zvl. Cr, Ni, Pt, Co, V, Zn, tvrdokovy, fluorid aluminia);
aminy – diaminy (etylendiamin, p-fenylendiamin), – etanolaminy (dimetyletanolamin), – tetraminy (trietylentetramin);
akryláty, polyvinylchlorid, styren, azobisformamid, epoxidové pryskyřice;
anhydridy kyselin (ftalanhydrid, trimellitanhydrid, tetrachlorftalanhydrid);
latex, gumárenské chemikálie;
insekticidy (zvl. organofosforové insekticidy a pyretrin)
organická zvl. textilní barviva (např. azobarviva, trifenylmetanová a antrachinonová barviva);
syntetická vlákna a kožešiny;
vlasové přípravky;
svářecí dýmy;
Ohodnoťte tento článek!