Tabulka 54

Tab. 7 – Hodnocení výsledků léčby

Anatomická lokalizace
lymfatických uzlin CR CR (u) PRa
Hrudní (cm) < 1,0 1,1 – 2,0 > 2,1
Břišní (cm) < 1,5 1,6 – 2,5 > 2,6
Kritéria používaná ke stanovení výsledků CR (kompletní remise), CRu (uncertain – nejisté kompletní remise),
Ohodnoťte tento článek!