Tabulka 54

Tab. 4 – American College of Chest Physicians Consensus Criteria
pro diagnózu RADS (1)
Hlavní kritéria
dokumentovaná nepřítomnost dřívějších respiračních potíží
začátek symptomů po jedné expozici při nehodě
expozice vysoké koncentraci plynu, kouři, parám s iritačními vlastnostmi
začátek symptomů za 24 hodin po expozici s perzistencí symptomů po dobu nejméně 3 měsíců
symptomy vyvolávají astma (kašel, pískoty, dušnost)
při funkčním vyšetření je přítomná obstrukce dýchacích cest a nespecifická bronchiální hyperreaktivita
vyloučit jiné plicní choroby
Malá kritéria
nepřítomnost atopie
nepřítomnost periferní nebo plicní eozinofilie
nepřítomnost kouření cigaret po dobu 10 let
bronchiální hyperreaktivita středně těžkého nebo těžkého stupně, tj. pozitivní metacholinová koncentrace
= 8 mg/ml
Ohodnoťte tento článek!