Tabulka 57

Tab. 10 – Možnosti snížení vzniku pozdních následků léčby Hodgkinovy choroby

Sekundární neoplazie
l AML/MDS
l solidní tumory
méně toxická chemoterapie
Kardiální toxicita


Plicní toxicita

méně radioterapie
(dávka, rozsah ozařovacího pole)

Infertilita

Všechny pozdní následky: snížení rizika relapsu
Ohodnoťte tento článek!