Tabulka 59

společnost od m. do m. místo název téma kontakt
Česká společnost 04. 05. 04. 05. Praha Seminář Varia Doc. MUDr. Jan Vokurka,
otorinolaringologie Klinika ORL/CHHK LFUK a FN,
a chirurgie hlavy 500 05 Hradec Králové,
a krku fax: 049/583 2033,
e-mail: vokurka@fnhk.cz
Česká 06. 05. 06. 05. Liberec Pracovní Ambulantní MUDr. Jan Michalička,
oftalmologická den oftalmologie Oční odd., Husova 10, Liberec,
společnost tel.: 048/531 2761, 510 8090,
MUDr. Magdalena Knajflová,
Oční ordinace, Dalimilova 15,
130 00 Praha 3,
tel.: 02/2278 1367
Společnost pro 11. 05. 11. 05. Praha Pracovní Alergie na domácí MUDr. O. Rybníček,
alergologii a Lékařský dům schůze zvířata II. dětská klinika FN Brno
klinickou imunologii
Česká 11. 05. 12. 05. Praha Pražské Varia Sekretariát ČGGS,
gerontologická Kongresové gerontologické Šimůnkova 1600, 182 00,
a geriatrická centrum dny Praha 8 Kobylisy
společnost Olšanka Tel. 02/ 86 88 36 76,
fax. 02/ 86 88 27 88,
E-mail:
Iva.Holmerova@gerontocentrum.cz
Česká 12. 05. 12. 05. Praha 2, Diferenciálně diferenciální diagnostika Doc.MUDr.Vojtěch Hainer,CSc,
obezitologická Seminární místnost diagnostické a obezity-kasuistiky, MUDr.Marie Kunešová,
společnost III.interní klinika 1.LF indikační indikace pacientů s Centrum pro dg a léčbu obezity VFN,
Ke Karlovu 2, bariatricko morbidní obezitou k III.interní klinika 1.LF UK,
budova A2, I.p. -chirurgické bandáži žaludku Ke Karlovu 2,121 09 Praha 2,
semináře
tel.24918076,24919183
tel/fax 24919161
e-mail: vhai@lf1.cuni.cz,
mkune@lf1.cuni.cz
Česká urologická 12. 05. 12. 05. Brno Seminář Obstrukce dolních doc.MUDr.D.Pacík, CSc.,
společnost močových cest MUDr. Kumstát,
Urologická klinikaFN Brno-Bohunice,
Jihlavská 20, 639 00,
05/43193860, 05/43191111
Společnost 13. 05. 13. 05. Praha Seminář Onemocnění pohybového V Úvalu 84, 150 00 Praha 5,
všeobecného aparátu v praxi PL tel/fax: 02/2443 6100,
lékařství ČLS JEP e-mail: svl@cls.cz
Společnost 13. 05. 13. 05. Praha Seminář Aktuální otázky v revmatologii, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5,
všeobecného akutní stavy v neurologii. tel/fax: 02/2443 6100,
lékařství ČLS JEP Racionální ATB léčba e-mail: svl@cls.cz
Společnost 13. 05. 13. 05. České Seminář Malá psychiatrie – závislosti, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5,
všeobecného Budějovice depresivní poruchy, tel/fax: 02/2443 6100,
lékařství ČLS JEP Alzheimerova choroba e-mail: svl@cls.cz
Společnost 13. 05. 13. 05. Ostrava Seminář Obstrukční nemoci V Úvalu 84, 150 00 Praha 5,
všeobecného dýchacích cest tel/fax: 02/2443 6100,
lékařství ČLS JEP e-mail: svl@cls.cz
Česká 17. 05. 19. 05. Karlovy Vary XXX. májové Postgraduální kurs; MUDr. Radan Brůha, CSc.,
hepatologická hepatologické Volná sdělení 1. interní klinika 1. LF UK,
společnost dny U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2,
tel.: 02/2496 2677,
fax: 02/297932
Společnost 20. 05. 20. 05. Brno Seminář Pacient s CMP v ordinaci PL V Úvalu 84, 150 00 Praha 5,
všeobecného Komplexní péče o pacienty tel/fax: 02/2443 6100,
lékařství ČLS JEP dlouhodobě upoutané na lůžko e-mail: svl@cls.cz
Česká pneumolog. a 26. 05. 27. 05. Hradec 5. hradecké dny Pneumologie Doc. MUDr. Miloš Pešek, CSc.,
ftizeol. společnost Králové na konci tisíciletí klinika TBC a respir. nemocí FN,
305 99 Plzeň,
fax: 019/277079
Česká dermato- 26. 05. 27. 05. Slavkov III. zámecký Diagnostika a léčba Doc. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.,
venerologická u Brna dermatologický kožních onemocnění, FNsP Bohunice, II. kožní klinika,
společnost seminář kasuistiky Jihlavská 20, 639 00 Brno,
tel: 05/4319 1111, 3372
Společnost 27. 05. 27. 05. Plzeň Seminář Psychosomatická onemocnění V Úvalu 84, 150 00
v praxi PL.
Praha 5,
všeobecného Posouzení pracovního místa tel/fax: 02/2443 6100,
lékařství ČLS JEP na počítačovém pracovišti e-mail: svl@cls.cz
Česká urologická 03. 06. 03. 06. Praha Seminář Nové metody a novinky prof.MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.,
společnost v léčbě urologických malignit, MUDr. Babjuk,
novinky v uroonkologii Urologická klinika 1.LFUK a VFN,
Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2,
02/21974225, 02/21974111
Společnost 10. 06. 10. 06. Praha Seminář Aktuální otázky v revmatologii, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5,
všeobecného akutní stavy v neurologii. tel/fax: 02/2443 6100,
lékařství ČLS JEP Terapie mykóz e-mail: svl@cls.cz
Společnost 10. 06. 10. 06. Ústí Seminář Diabetes mellitus I. a II. V Úvalu 84, 150 00 Praha 5,
všeobecného nad Labem tel/fax: 02/2443 6100,
lékařství ČLS JEP e-mail: svl@cls.cz
Společnost 17. 06. 17. 06. Brno Seminář Metabolický sy, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5,
všeobecného ICHS a hypertenze tel/fax: 02/2443 6100,
lékařství ČLS JEP e-mail: svl@cls.cz
Společnost 17. 06. 17. 06. Plzeň Seminář Obstrukční nemoci V Úvalu 84, 150 00 Praha 5,
všeobecného dýchacích cest tel/fax: 02/2443 6100,
lékařství ČLS JEP e-mail: svl@cls.cz
Ohodnoťte tento článek!